BADANIA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ

Zakres badań obejmuje analizy ilościowe w kierunku ogólnej liczby bakterii tlenowych, ogólnej liczby drożdży i pleśni oraz analizy jakościowe w zakresie obecności drobnoustrojów specyficznych, niepożądanych w produktach kosmetycznych, tj. Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans oraz Escherichia coli. Badania czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych wykonuje się m.in. w celu kontroli warunków wytwarzania oraz sprawdzenia jakości mikrobiologicznej wyrobu gotowego.

Badanie czystości mikrobiologicznej stanowi jedno z podstawowych badań mających na celu kontrolę jakości i bezpieczeństwa produktu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1223/2009 zobowiązuje producentów do przestrzegania tej zasady i dbania o jakość produktu.

Nadmierne namnożenie flory bakteryjnej wpływa in minus na jakość produktu, przez co może on powodować reakcje alergiczne, podrażnienia i stan zapalne skóry oraz choroby. Aby zapobiegać takim sytuacjom, należy tworzyć recepturę produktu tak, aby utrudniała ona rozwój mikroorganizmów zarówno na etapie produkcji jak i jego stosowania.

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Badania fizykochemiczne wykonywane są w celu sprawdzenia i potwierdzenia właściwości fizykochemicznych produktów oraz ich trwałości. Wykonujemy m.in.: oznaczenie pH, pomiar gęstości, ocenę oragnoleptyczną (barwa, zapach, wygląd, konsytencja), oznaczenie lepkości, oznaczenie stabilności, badania kompatybilności masy z opakowaniem. W swojej ofercie mamy również badania PAO z oznaczeniem okresu ważności po otwarciu produktu (3M, 6M, 12M, 24M, 36M).

BADANIA DERMATOLOGICZNE

Badanie dermatologiczne produktów przeprowadzane jest pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty na gotowym produkcie i przy udziale określonej grupy probantów.

Badania dermatologiczne kosmetyków są wykonywane w celu sprawdzenia bezpieczeństwa oddziaływania produktu na skórę, tzw. kompatybilność ze skórą. Ich celem jest potwierdzenie bądź wykluczenia właściwości drażniących i alergizujących produktów.

Wykonujemy badania dermatologiczne:

podstawowe (panel z ujemnym wywiadem alergologicznym)

rozszerzone (panel z dodatnim wywiadem alergologicznym, skóra wrażliwa)

W zależności od rodzaju wyrobu oferujemy testy:

otwarte – bezokluzyjne, wykonywane na skórze przedramienia –produkty o potencjale drażniącym)

zamknięte – okluzyjne – produkty dla dzieci przeznaczone do okolic okołopieluszkowych

półotwarte – półokluzyjne – pozostałe kosmetyki

BADANIA APLIKACYJNE

Badanie aplikacyjno-użytkowe wykonywane są w celu potwierdzenia deklarowanego działania umieszczonego na opakowaniu. Badanie aplikacyjne wykonuje się również w celu zapewnienia użytkownika o bezpieczeństwie stosowania.

Każdy produkt kosmetyczny należy przebadać i to nie tylko pod względem bezpieczeństwa stosowania, ale także pod kątem skuteczności działania. Badania aplikacyjne to inaczej badania in vivo, które prowadzone są w testach aplikacyjnych na skórze człowieka. Badania aplikacyjne kosmetyków, przeprowadzane są na odpowiednio dobranej grupie probantów/wolontariuszy pod nadzorem lekarza dermatologa. W razie konieczności w badania włącza się również innych specjalistów. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie wielu różnorodnych cech danego produkt. Badania aplikacyjne (in-use) mają na celu potwierdzenie użytkowych właściwości badanego preparatu.

Oferujemy:

indywidualny dobór probantów ze względu na charakterystykę oraz przeznaczenie produktu

ocenę tolerancji skóry na produkt w miejscu stosowania

indywidualną, subiektywną ocenę każdego uczestnika badania

W zależności od przeznaczenia wyrobu oferujemy testy:

zwykłe (panel z ujemnym wywiadem alergologicznym)

rozszerzone (panel z dodatnim wywiadem alergologicznym, skóra wrażliwa)

OCENA BEZPIECZEŃSTWA

Raport z oceny bezpieczeństwa jest kluczowym elementem dokumentacji produktu kosmetycznego. Tylko produkty, które pozytywnie przejdą ocenę bezpieczeństwa, mogą zostać wprowadzone do obrotu.

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego przeprowadzana jest na podstawie informacji otrzymanych od producenta produktu oraz toksykologicznych baz danych.