RAPORT BEZPIECZEŃSTWA TO DOKUMENT OBOWIĄZKOWY DLA KAŻDEGO KOSMETYKU WPROWADZANEGO NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ.

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Szczegółowe wytyczne w zakresie wymaganych w Raporcie Bezpieczeństwa informacji znajdują się w Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 25 listopada 2013 r. (2013/674/UE). Dodatkową pomoc mogą stanowić wytyczne opublikowane przez komitety naukowe UE zajmujące się oceną ryzyka oraz zalecenia właściwych organów krajowych lub organizacji sektorowych.

NASZE LABORATORIUM, WE WSPÓŁPRACY Z WYKWALIFIKOWANYMI SAFETY ASSESSORAMI, MOŻE PAŃSTWU ZAOFEROWAĆ WYKONANIE PONIŻSZYCH USŁUG:

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

Wstępna ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – jest to wersja raportu bezpieczeństwa, obejmująca weryfikację surowców, analizę profilu toksykologicznego substancji oraz sporządzenie ilościowej oceny ryzyka (wyliczenie marginesów bezpieczeństwa)

Uzupełnienie oceny bezpieczeństwa – po wykonaniu badań oraz skompletowaniu dokumentacji Safety Assessor uzupełnia ocenę wstępną

Aktualizacja oceny bezpieczeństwa

Skompletowanie dokumentacji produktu kosmetycznego (PIF)

Weryfikacja etykiety produktu kosmetycznego

Ocena hipoalergiczności produktu kosmetycznego

Utworzenie konta w Portalu CPNP

Notyfikacja produktu w Portalu CPNP