BADANIA
KOSMETYKÓW

Produkty kosmetyczne, które trafiają na rynek, muszą być bezpieczne dla konsumentów. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia użytkowników produkt kosmetyczny powinien być wytwarzany zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz spełniać odpowiednie wymagania prawne, w tym posiadać aktualne badania kosmetyków.

DLACZEGO WARTO WYKONAĆ U NAS BADANIA KOSMETYKÓW?

Produkty kosmetyczne, które trafiają na rynek, muszą być bezpieczne dla konsumentów. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia użytkowników produkt kosmetyczny, powinien być wytwarzany zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz spełniać odpowiednie wymagania prawne, w tym badania.

BADAMY BEZPIECZEŃSTWO, JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ PRODUKTÓW.

Pracujemy zgodnie z wymogami, które stawiają przed nam: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, Ustawa o kosmetykach z dnia 4 października 2018 r., Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013, szereg zaleceń i wytycznych Cosmetics Europe oraz organizacji branżowych, procedury wewnętrzne opracowane na podstawie norm ISO, co zapewnia rzetelne wyniki badań kosmetyków i naszą wiarygodność jako partnera do współpracy.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE DR SZMICH
JEST DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ FIRMĄ
ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI BADAWCZE I REGULACYJNE.

Oferujemy nasze ogromne doświadczenie w branży kosmetycznej, wykwalifikowany zespół do badania i opiniowania produktów. Ważnym aspektem jest fakt, że gwarantujemy poufność wykonywanych badań oraz wyników badań. Zapewniamy również indywidualne podejście do Klienta, w związku z tym każdy program badawczy i oferty przygotowujemy osobno dla każdego produktu.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem. Nasi Safety Assessorzy oferują pomoc na każdym etapie przygotowywania dokumentacji dla produktów kosmetycznych, jak i służą radą w obszarze regulacji kosmetyków oraz wytycznych i zaleceń komitetów naukowych Unii Europejskiej.

WYMAGANIA PRAWNE DO BADAŃ KOSMETYKÓW

Wymagana do wprowadzenia produktów na rynek reguluje:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych.

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (2013/674/UE)

Jednym z nich jest konieczność wykonywania badań mikrobiologicznych wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., które obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r.

BADANIA KOSMETYKÓW

W Centrum Naukowo-Badawczym Dr Szmich prowadzimy badania kosmetyków. Badamy bezpieczeństwo, jakość i skuteczność produktów. Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres usług:

Badania
mikrobiologiczne

Badania
fizyko-chemiczne

Badania stabilności
i kompatybilności
z opakowaniem

Badania
dermatologiczne

Badania
aplikacyjno-użytkowe

Ocena
bezpieczeństwa

Notyfikacja
w bazie CPNP

FORMULARZ KONTAKTOWY